โครงการ : The Hotel Condominium
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 26 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่: 648 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ริชมอนด์ เอสเตท จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถนน รัตนาธิเบศร์
ระยะเวลาการก่อสร้าง : พด. 56- พย. 57