โครงการ : TEMPO ONE
ลักษณะโครงการ: อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่: 139 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท บิลท์แลนด์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : รามคำแหง- พระราม 9
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ก.ย. 57-ส.ค. 58