โครงการ : Premio Prime Condo
ลักษณะโครงการ อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร พื้นที่: 392 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : ถ.เกษตร- นวมินทร์ กทม.
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ส.ค. 55 – ก.ย. 56