โครงการ : Notting Hill Sukhumvit 105
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 6 อาคาร ระบบ Pre-Cast พื้นที่: 1,113 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถ. สุขุมวิท 105 กรุงเทพ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ธ.ค. 60 – มิ.ย 62