โครงการ: The Tree Dindaeng – Ratchaprarop
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่: 226 ยูนิต
เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ทีตั้งโครงการ : ดินแดง – ราชปรารภ
ระยะเวลาการก่อสร้าง : พย.61-พย. 62