โครงการ: Fuse Miti Sutthisan-Ratchada
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 17 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่: 281 ยูนิต
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เจ้าของโครงการ
ทีตั้งโครงการ : ถ.สุทธิสารวินิจฉัย ดินแดง กทม.
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ธค. 57-มิย. 59