โครงการ : The Point Condo Rangsit-Kolng 6.
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 5 อาคาร ระบบ Pre-Cast พื้นที่: 821 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท เดอะ คอนฟิเดนซ์ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ระยะเวลาการก่อสร้าง : กค.58-ตค. 59