โครงการ : อาคารสำนักงาน และ โรงซ่อมบำรุง BTS
ที่่ตั้งโครงการ : ถนน พหลโยธิน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ส.ค. 52