โครงการ : อาคารปฏิบัติธรรม และ ฝึกอบรม
ที่่ตั้งโครงการ : ปราจีนบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ส.ค. 52