โครงการ : อาคารศูนย์ฝึกอบรม และ สัมมนา ท็อปเจริญ 6 ชั้น
ที่่ตั้งโครงการ : ถนนแจ้งวัฒนะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : เมย. 53