โครงการ : Toyota@United ลาดพร้าว 70
ลักษณะโครงการ : อาคาร โชว์รูม และ อาคารจอดรถ
เจ้าของโครงการ : บริษัท โตโยต้าแอท ยูไนเต็ด จำกัด (ลาดพร้าว)
ที่ตั้งโครงการ : ลาดพร้าว 70 กรุงเทพ