โครงการ : Toyota Smile จันทบุรี
ที่่ตั้งโครงการ : อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : มิ.ย.58