โครงการ : The Living Green Residence
ลักษณะโครงการ อาคาร พักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่: ยูนิต
เจ้าของโครงการ : PPP Plus Development Co, Ltd.
ที่ตั้งโครงการ : ABAC 2 ต.บางบ่อ อ.บางนา จ.สมุทรปราการ
ระยะเวลาการก่อสร้าง : กย. 54- มีค. 56