โครงการ : Thai Nakarin Hospita
ลักษณะโครงการ : อาคารจอดรถ 9 ชั้น+ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น
เจ้าของโครงการ: บมจ. โรงพยาบาลไทยนครินทร์
ทีตั้งโครงการ : บางนา-ตราด กม. 3.5
ระยะเวลาการก่อสร้าง : กย.64 – กย.65