โครงการ : Le rich Condo
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 1 อาคาร พื้นที่: 77 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท ริชี่เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
ที่่ตั้งโครงการ : ถนน สุทธิสารวินิจฉัย.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พ.ค. 54