โครงการ : Plum Condo Sukhumvit 97
ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียม 8 ชั้น 2 อาคาร 425 unit
เจ้าของโครงการ: บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ทีตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 97/1 กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ธค.63 – กพ.65