โครงการ : Plum Condo สุขุมวิท 62
ลักษณะโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น1 อาคาร 222 ยูนิต
เจ้าของโครงการ: บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ทีตั้งโครงการ : สุขุมวิท 62
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ธค 64-ธค 65