โครงการ : อาคารสำนักงาน ท๊อปเจริญ 6 ชั้น
ที่่ตั้งโครงการ : ถนนแจ้งวัฒนะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : มี.ค. 53