โครงการ : Milestone Condominium
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 2 อาคาร พื้นที่: 242 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท บางกอก พาร์คแลนด์ จกัด
ที่ตั้งโครงการ : ถนน เสรีไทย
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ตค. 53- มีค. 55