โครงการ : LESTO CONDO
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร พื้นที่: 785 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด(มหาชน)
ที่ตั้งโครงการ : ซ.สุขุมวิท 113 กทม.
ระยะเวลาก่อสร้าง : ต.ค. 59 – ธ.ค. 60