โครงการ : Aspire Sukhumvit@ Onnut
ลักษณะโครงการ : อาคาร คอนโดมิเนียม พักอาศัย 8 ชั้น 3 อาคาร พื้นที่: 553 ยูนิต
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด
ทีตั้งโครงการ : อ่อนนุช 21 กรุงเทพนมหานคร
ระยะเวลาการก่อสร้าง : ธค. 61 – กพ. 63