โครงการ : โรงพยาบาล โรจนเวช
เจ้าของโครงการ : บ. โรงพยาบาล โรจนเวช จำกัด
ที่่ตั้งโครงการ : พระนครศรีอยุธยา.
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ธ.ค. 53