โครงการ : โรงพยาบาล กรุงเทพฯ-จันทบุรี
ที่่ตั้งโครงการ : จันทบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ส.ค. 47