โครงการ : โรงพยาบาลวรรณสิริ
ลักษณะโครงการ : 1 อาคาร 5 ชั้น
เจ้าของโครงการ: บริษัท ศรัณย์การแพทย์ จำกัด
ทีตั้งโครงการ : พระราม 3 ซอย 11
ระยะเวลาการก่อสร้าง : 27 มค. 63 – 7 กย 63