โรงงาน NOK Pricision Component
ที่่ตั้งโครงการ : บางปะอิน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ม.ค. 45