โครงการ : โรงงาน ไฮ-เดน
ที่่ตั้งโครงการ : ศรีราชา ชลบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ก.ค. 51