โรงงาน Maktec Manufacturing Corperation
ที่่ตั้งโครงการ : บางปะอิน
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พ.ค. 43