โครงการ : โชว์รูม และศูนย์บริการ เจ-มาร์ท
ที่่ตั้งโครงการ : ซ.นานา สุขุมวิท
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ม.ค. 46