โครงการ : โชว์รูม ฮอนด้า วิภาวดี
ที่่ตั้งโครงการ : ถ.วิภาวดี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ส.ค. 48