โครงการ : โชว์รูม ฮอนด้า ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต
ที่่ตั้งโครงการ : รังสิต
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ม.ค. 50