โครงการ : เพียวเพลส ราชพฤกษ์ (ศูนย์การค้า)
ที่่ตั้งโครงการ : ถ.ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ธ.ค. 54