โครงการ : อาคารสำนักงาน และ อาคารบริการ
ที่่ตั้งโครงการ : วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ต.ค. 52