โครงการ :อาคารสำนักงาน อมฤต
ที่่ตั้งโครงการ : สุขุมวิท 71
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ก.ค. 52