โครงการ : อาคารสำนักงาน ฤทธิ์รัตน
ลักษณะโครงการ : อาคารสำนักงาน 1 อาคาร 7ชั้น.2ชั้นใต้ดิน
เจ้าของโครงการ: บริษัท ฤทธิ์รัตน จำกัด
ทีตั้งโครงการ : ถนน รามคำแหง บางกะปิ
ระยะเวลาการก่อสร้าง : สค.63 – กย.64