โครงการ : อาคารสำนักงาน ท๊อปเจริญ 5 ชั้น
ลักษณะโครงการ : อาคารสำนักงาน 5 ชั้น 1 อาคาร
เจ้าของโครงการ: บริษัท ร่วมเจริญพัฒนา จำกัด
ทีตั้งโครงการ : แจ้งวัฒนะ ซอย 38
ระยะเวลาการก่อสร้าง : 1 พย. 62 – 30 กย 63