โครงการ : อาคารรักษาระดับน้ำ และประตูน้ำ
ที่่ตั้งโครงการ : วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พ.ย. 52