อาคารบัณฑิตแก้ว
ที่่ตั้งโครงการ :วัดพระธรรมกาย ปทุมธานี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ส.ค. 51