โครงการ : สำนักงาน เวิลด์ ซัพไฟร์
ที่่ตั้งโครงการ : จันทบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : มี.ค. 46