โครงการ : สำนักงานใหญ่ บ.นครหลวง วีเนียร์
ที่่ตั้งโครงการ : สนามบินน้ำ นนทบุรี
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : พ.ค. 47