โครงการ : ปรับปรุงอุ่จอดรถไฟฟ้า BTS
ที่่ตั้งโครงการ : จตุจักร
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ส.ค. 52