โครงการ : นิวโนเบิล เซ็นเตอร์ บางนา
ลักษณะโครงการ : คอนโดมิเนียมสูง 7 ชั้น จำนวน 2 อาคาร 204 ยูนิต
เจ้าของโครงการ: บริษัท คอนติเนนตัล ซิตี้ จำกัด
ทีตั้งโครงการ : ซอย บางนา-ตราด 23 ถนนบางนา-ตราด กทม.
ระยะเวลาการก่อสร้าง : กย.64 – กย.65