โครงการ : ท็อป ซูปเปอร์ มาร์เก็ต นางลิ้นจี่
ที่่ตั้งโครงการ : ถ.นางลิ้นจี่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : มี.ค. 46