โครงการ : ท็อป ซูปเปอร์ มาร์เก็ต ทองหล่อ
ที่่ตั้งโครงการ : ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : ต.ค. 45