โครงการ : ทางเชื่อม สถานีรถไฟฟ้า BTS
ที่่ตั้งโครงการ : ศาลาแดง
ก่อสร้างแล้วเสร็จ : มี.ค. 49