โครงการ : ตลาดธนบุรี มาร์เก็ตเพลส
ลักษณะโครงการ : โครงสร้างเหล็ก คสล. คล้ายโกดัง 2-3 ชั้น
เจ้าของโครงการ: บริษัท เออีซี พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ เมเนจเมนท์ จำกัด
ทีตั้งโครงการ : ถนนบรมราชชนนี-พุทธมลฑล สาย 2
ระยะเวลาการก่อสร้าง : เมษ.64 – มค.65