CURRENT PROJECTS°

ชื่อโครงการ:

Richmond 3 Hotel

ประเภทโครงการ:

คอนโด/อาคารพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

อาคาร โรงแรม สูง 35 ชั้น

เจ้าของโครงการ:

บริษัท อมรปิ่นทิพย์ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ:

ถ.รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ชื่อโครงการ:

The Tree Dindaeng - Ratchaprarop

ประเภทโครงการ:

คอนโด/อาคารพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

อาคารพักอาศัยรวม

เจ้าของโครงการ:

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ที่ตั้งโครงการ:

ดินแดง - ราชปรารภ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ชื่อโครงการ:

Aspire Sukhumvit @ Onnut

ประเภทโครงการ:

คอนโด/อาคารพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

อาคารพักอาศัยรวม

เจ้าของโครงการ:

บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ (2018) จำกัด

ที่ตั้งโครงการ:

อ่อนนุช 21 กรุงเทพนมหานคร

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ชื่อโครงการ:

Aspire Asoke-Ratchada

ประเภทโครงการ:

คอนโด/อาคารพักอาศัย

ลักษณะโครงการ:

อาคารพักอาศัยรวม

เจ้าของโครงการ:

บริษัท เอเซียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ:

อโศก-รัชดา กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างแล้วเสร็จ: