REFERENCE PROJECTS°

ชื่อโครงการ:

Toyota @ United ลาดพร้าว 71

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

อาคารโชว์รูม

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ลาดพร้าว กทม.

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

มี.ค. 59

ชื่อโครงการ:

Toyota Smile จันทบุรี

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

มิ.ย.58

ชื่อโครงการ:

เพียวเพลส ราชพฤกษ์ (ศูนย์การค้า)

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ถ.ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ธ.ค. 54

ชื่อโครงการ:

โชว์รูม ฮอนด้า ฟิวเจอร์ ปาร์ค รังสิต

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

รังสิต

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ม.ค. 50

ชื่อโครงการ:

โชว์รูม ฮอนด้า วิภาวดี

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ถ.วิภาวดี

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ส.ค. 48

ชื่อโครงการ:

โชว์รูม และศูนย์บริการ เจ-มาร์ท

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ซ.นานา สุขุมวิท

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ม.ค. 46

ชื่อโครงการ:

ท็อป ซูปเปอร์ มาร์เก็ต นางลิ้นจี่

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ถ.นางลิ้นจี่

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

มี.ค. 46

ชื่อโครงการ:

ท็อป ซูปเปอร์ มาร์เก็ต ทองหล่อ

ประเภทโครงการ:

โชว์รูม/ห้างสรรพสินค้า

ลักษณะโครงการ:

เจ้าของโครงการ:

ที่ตั้งโครงการ:

ซ.ทองหล่อ สุขุมวิท

ก่อสร้างแล้วเสร็จ:

ต.ค. 45